Vicious
Sokkuan for Tokone Tights

Sokkuan

$74.00 

  • Vicious<br/> <i>Sokkuan for Tokone Tights</i>
  • Vicious<br/> <i>Sokkuan for Tokone Tights</i>
  • Vicious<br/> <i>Sokkuan for Tokone Tights</i>

This item is sold.

Just for Sadako, Sokkuan designed a series of tights in collaboration with Tokone Japan.

Similar Products